S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických i marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete TU.

Zákaznícka podpora: 9:00 - 16:00, Pia do 15:00 │ +421 948 076 520, +421 55 677 00 36 │info@srubka.info            

                                                                                                    nákup v Kč 


» Reklamácie
Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o dobu, v ktorej kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Obchodné podmienky (reklamačné podmienky) sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

 

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

 

Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky dopravcovi skontrolovať tovar. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie tovaru, roztrhnutý obal, deformácia obalu - je kupujúci povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nenesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

 

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi prepravnej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takej reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým alebo po dohode, výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

 

V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju reklamáciu.

 

Ak nebude u jednotlivého tovaru uvedená dlhšia doba, je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle týchto VOP, oprávnený uplatniť práva z vady tovaru, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare, nasledovne:

 

  • pri novom tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia;
  • pri zánovnom tovare v súlade s §620 ods. 2 Zákona v dobe 21 mesiacov od prevzatia (za zánovný tovar sa považuje taký tovar, ktorý mohol byť vyskúšaný, pričom môže niesť estetické stopy takého používania, avšak tieto stopy nemajú vplyv na použiteľnosť a plnú funkčnosť tovaru);

 

Záruka sa nevzťahuje a zaniká:

 

- Nepredložením dokladu o zaplatení (faktúra) alebo záručného listu.

 

- Na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia v ktorom sa tovar bežne používa.

 

- Pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za vadu tohto výrobku, pretože sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť.

 

- Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 

- Pri porušení ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku nejaké sú.

 

- Neoznámenie zjavných vád pri prevzatí tovaru.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva patria kupujúcemu, ak síce ide o odstrániteľné vady, pokiaľ však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch je možné reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi oboma zmluvnými stranami (e-mailom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Pokiaľ bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba plynie znovu odo dňa vybavenej reklamácie.

V prípade, že kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie vady tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovar určený iný subjekt než predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

 

Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra) a vyplnený formulár pre reklamáciu

 

Reklamovaný tovar zašlite na adresu spoločnosti:

ŠRUBKA, s.r.o.

Alvinczyho 32

040 01 Košice

 

Reklamačný formulár:

> STIAHNUŤ VO FORMÁTE PDF <

Vytvorené systémom www.webareal.sk

YzM3YTYzN2